Yüksek enerji tasarruflusoğutma sistemlerisoğuk hava deposusoğuk ürün muhafaza depolarıdonmuş ürün muhafaza depolarıkırmızı et soğuk hava deposutavuk soğuk hava deposuyumurta soğuk hava deposusu ürünleri soğuk deposu süt ürünleri soğuk hava deposudondurma soğuk hava deposuelma soğuk hava deposunar soğuk hava deposu yaş sebze ve meyve deposupatates muhafaza depsuotel ve restaurant soğuk hava depolarınarenciye soğuk hava deposusoğutma sistemlerisoğuk hava deposusoğuk ürün muhafaza depolarıdonmuş ürün muhafaza depolarıkırmızı et soğuk hava deposutavuk soğuk hava deposuyumurta soğuk hava deposusu ürünleri soğuk deposu süt ürünleri soğuk hava deposudondurma soğuk hava deposuelma soğuk hava deposunar soğuk hava deposu yaş sebze ve meyve deposupatates muhafaza depsuotel ve restaurant soğuk hava depolarınarenciye soğuk hava deposusoğutma sistemlerisoğuk hava deposusoğuk ürün muhafaza depolarıdonmuş ürün muhafaza depolarıkırmızı et soğuk hava deposutavuk soğuk hava deposuyumurta soğuk hava deposusu ürünleri soğuk deposu süt ürünleri soğuk hava deposudondurma soğuk hava deposuelma soğuk hava deposunar soğuk hava deposu yaş sebze ve meyve deposupatates muhafaza depsuotel ve restaurant soğuk hava depolarınarenciye soğuk hava deposuPolarco Kalitesi ile

Image

Kırmızı et soğuk hava deposu

İlk çağlardan bu yana insanların beslenmek için hayvanları avladıkları bilinmektedir. Buna göre kırmızı et insanoğlunun bilinen ilk besin kaynaklarından bir tanesidir.

Et, tavuk ve balığa nazaran depolaması, işlenmesi daha kolay ve dayanıklı bir gıdadır. Ancak, karkas etin soğutulması ve depolanması, etin hem fire vermesi hem de etin uzun süreli taze olarak saklanabilmesi açısından çok önemlidir. Kesim sürecinin ardından, karkasların tartıdan sonra soğutulurken vereceği fire % 2‘in altında olmalıdır. Diğer yandan etin cildinde meydana gelebilecek kararma ve morarma etlerin pazar değerini düşürecektir. Bu nedenle soğutma sistem ve kapasitelerinin doğru dizayn edilmesi çok önemlidir.

Bir diğer önemli konu da mezbahadan çıkan etlerin taze olarak saklanabilme zamanıdır. Et karkasından ayrılıp parça et haline getirildikten sonra vakumlu paketleme ile 60 gün taze olarak soğuk depolarda dondurulmadan saklanabilir.

Günümüzde, besinlerin özellikle et ve et ürünlerinin çeşitli muhafaza yöntemleri ile dayanma ve depolama sürelerinin uzatılması zorunlu hale gelmiştir. Burada muhafazanın amacı, et ve et ürünlerinin kokuşmasını veya bozulmalarını önlemek, buna neden olan mikroorganizmaların üreme ve çoğalma koşullarını elverişsiz duruma getirmektir. Bu gerçekleştirildiğinde mikroorganizmaların yanı sıra et ve et ürünlerinin bozulmalarına neden olan fiziksel, kimyasal ve enzimatik faktörlerin etkilerini de büyük ölçüde yavaşlatır ve durdurabilir. Sonuçta, et ve et ürünlerinin dayanma süreleri oldukça uzatılabilir.

Taze et ve et ürünleri Soğuk hava ( 4 °C) Dondurucu (-18 °C)
Biftek 3-5 gün 6-12 ay
Domuz parçası 3-5 gün 4-6 ay
Kuzu parça 3-5 gün 6-9 ay
Rosto 3-5 gün 4-6 ay
Sosis paketsiz 2 hafta 1-2 ay
Bacon 1 hafta 1 ay
Çiğ sosis(dana,hindi,domuz) 1-2 gün 1-2 ay

Soğutma ve dondurma, et ve et ürünlerinde uygulanan en yaygın ve etkin muhafaza yöntemleridir. Etin donma noktası -1,5 °C ile -1,7 °C arasındadır. Eğer, etin ısısı sahip olduğu donma noktasının altına düşürülürse et donar. Donmanın derecesine ve şekline bağlı olarak etlerin muhafaza süreleri az ve çok artırılabilir. Etin donma noktasının üstündeki ısı derecelerinde saklanmasına dondurularak muhafaza (freezing) denir.

Soğutma Sistemleri

Yavaş veya Basamaklı Soğutma

Bu yöntemde, kesimden sonra, karkaslar ilk önce birkaç saat için askı odalarına alınmaktadır. Daha sonra ise karkaslar ön soğutma deposunda 15 °C’ye kadar soğutulup, 0/4 °C’lik soğuk depolara transfer edilmektedir.  Bu şekilde uygulanan soğutmada, soğutma süresi oldukça uzundur.

Hızlı Soğutma

Bu yöntemde, kesimden hemen sonra karkaslar -1 °C ile 2 °C’lik soğuk hava depolarına alınır. Depo ortamının bağıl nemi %85-90 civarındadır. Soğutma işlemi karkasın en derin noktasındaki sıcaklık 4 °C’ye düşürülünceye kadar sürdürülür. Soğutma süresi, deponun hava akımına bağlı olarak (2-4 m/s), domuz karkasları için 12-16 saat, sığır karkasları için 18-24 saattir. Hızlı soğutma yöntemi ile soğutulan sığır karkaslarında ağırlık kaybı genelde %1-1,5 civarında olabilmektedir.

Çok Hızlı Soğutma

Bu yöntem iki basamaklı soğutma olarak da ifade edilmektedir. İlk aşamada kullanılan sıcaklık etin donma noktasının altındadır. Bağıl nem %90, hava akım hızı 2-4 m/s, sıcaklık -3 ile -8 °C arasındadır.

Sığır karkasları genellikle -3/-5 °C, domuz karkasları -5/-8 °C’lik depolardan yaklaşık 2 saat süreyle tutulduktan sonra, sıcaklığı 0 °C, hava akım hızı 0.1 m/s olan depolara alınarak soğutmaya devam edilir.

Bu yöntemle soğutulan domuz karkaslarında, merkez sıcaklıklarında 8-12 saat, sığır karkaslarında ise 12-18 saat içinde 4 °C’lik sıcaklığa erişilebilmektedir. Koyun karkaslarında ise bu süre domuzdan da 1-1,5 saat daha kısa olabilir. Soğutma işlemi esas olarak soğutma tünelinde gerçekleştirilir. Depo bağıl nemi %95, hava akım hızı 1 m/s’dir. Bu şartlarda 2.5 saat tutulan karkaslar sonra 0 °C’ye aktarılır.

Şok Soğutma

Bu yöntemin çok hızlı soğutma yönteminden asıl farkı, özellikle domuz karkaslarının soğutulmasında kullanılabilir olması, sığır karkaslarının soğutulmasında uygulanamamasıdır. Yöntem çok iyi semirmiş, kabuk yağı kalınlığı fazla olan toklu, koyun karkasların soğutulmasında da uygulanabilir.

Diğer soğutma yöntemlerinden en önemli farkı soğutma tünel sıcaklığının -25/-30 °C gibi çok düşük sıcaklıklara kadar düşürülmesidir. Bu soğutma işlemi iki safhada gerçekleştirilmektedir. Buna rağmen, asıl soğutma işlemi -25/-30 °C’lik depo sıcaklığında 1,5 saat süre ile yürütülen 1. Basamakta yapılmaktadır. 1. Basamakta uygulanan -25/-30 °C’lik, çok düşük depo sıcaklığı nedeniyle et yüzeyinde 5 mm derinliğe kadar bir donma olabilmektedir.

1,5 saatlik şoklama süresinin sonunda, karkaslar soğutma işleminin 2. Basamağının gerçekleştirildiği ve aynı zamanda karkas ile depo sıcaklığı arasında bir dengenin kurulduğu 4-6 °C’lik depolara alınmaktadır.

Sıcaklık dengesinin kurulduğu bu sürece “ dengeleme süreci” bu depolara da “dengeleme depoları” adı verilmektedir.

Karkasların dengeleme depolarında 7-8 saat süre ile tutulması, amacı gerçekleştirmek için yeterlidir. Böylesi bir şok soğutma işleminde genel olarak domuz karkasları 8,5-9 saatte, besili koyun ve toklu karkasları da 8-8,5 saatte soğuyabilir.

Gıda mevzuatı gereğince kırmızı et ile tavuk etinde dikkat edilmesi gereken hususları iyi analiz etmiş olan ekibimiz ile canlı hayvanların kesiminden, işlenmesine ve de soğuk hava depolarında muhafazasına kadar her aşamada siz değerli yatırımcılarımıza tecrübelerimiz dahilinde hizmet vermekteyiz. Proses İşleme Alanları, Parçalama Alanları,  Soğuk Muhafazası, Şoklama Odaları, Donuk Muhafazası konusunda Et ve Tavuk Soğuk Hava Deposu ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılamakta, aynı zamanda üstlendiğimiz et entegre tesisleri ile soğuk hava deposu kurumunu anahtar teslim şeklinde sizlere sunmaktayız. Ayrıca sizlere vereceğimiz hizmet içeriğinde inşaat alt yapısının hazırlanması, işletme maliyetinin düşürülmesi, soğuk hava deposunun projelendirilmesi, soğutma cihazları, yatırım maliyet analizi ve daha pek çok hususta çözüm önerileri getirmekteyiz.

 Et ve tavuk ürünleri genel olarak ele alındığında bu ürünler üretiminden tüketimine varana dek soğuk koşularda muhafaza edilmesi gerekir. Hayvan etinde herhangi bir hastalık ya da bozulmasına neden olacak mikroorganizmalar yoksa bile kesimden çok kısa bir süre içinde ete birçok mikrop bulaşabilir ve bozulmasına yol açabilir. Dolayısıyla kesim işlemi gerçekleştikten sonra etin 0˚C ile -1,7˚C arasında %95 varan nem içeren Soğuk koşullarda muhafaza edilmesi, hem etin kararmasını engelleyecek hem de herhangi bir mikrobun bulaşacak yayılmasını engelleyecektir. Bu koşullar Et Soğuk Hava Deposu ile sağlanarak, uzun bir dönem ürünlerinizin bozulmadan muhafaza edilmesi gerçekleştirilmektedir.

 Kırmızı ete oranla çok daha hızlı bozulabilen yani dış etkenlerden daha fazla etkilenen tavuk eti, uygun koşuların oluşturulmasıyla muhafaza süresi boyunca tazeliğini korumaktadır. Bu doğrultuda tarafınıza inşa edilecek olan Tavuk Soğuk Hava Deposu, proje yöneticilerimiz tarafından inşa sürecinin doğru şekilde planlanması ile ileriye dönük dilerseniz kapasitenizi artırabilecek şekilde projelendirilmektedir. Bu husus sizlerin yapacağınız yatımda oldukça önemli olup, dikkate almanız gereken bir detaydır. Sizlere sağlayacağımız hizmette yine proje yöneticimiz muhafaza etmek istediğiniz ürünün depolama şartlarını göz önüne alarak, risk analizlerini çıkarır ve bunu tarafınıza taslak olarak sunar. Taslak üzerinden gereken kontroller yapılarak bir karara bağlandığında ise projeniz en iyi kaliteyle hayata geçirilir ve kısa sürede anahtar teslim yapılır. Image

7/24 Teknik Servis

Image

Montaj ve Periyodik Bakım

Image

Yedek parça hizmetleri

Image

Finansal hizmetler

Image

Fizibilite çalışması

Image
Image
 • referanslar-akchef
 • referanslar-akin-laboratuvar
 • soguk-hava-deposu-referanslar--algida
 • soguk-hava-deposu-referanslar--ali-onbasi
 • soguk-hava-deposu-referanslar--armada-gida
 • soguk-hava-deposu-referanslar--bta
 • soguk-hava-deposu-referanslar--burger-king
 • soguk-hava-deposu-referanslar--by-pello
 • soguk-hava-deposu-referanslar--dg-catering
 • soguk-hava-deposu-referanslar--dogus-yemek
 • soguk-hava-deposu-referanslar--katsan-ovalette
 • soguk-hava-deposu-referanslar--migros
 • soguk-hava-deposu-referanslar--my-cake-house
 • soguk-hava-deposu-referanslar--nevpat-gida
 • soguk-hava-deposu-referanslar--rafinera
 • soguk-hava-deposu-referanslar--sardunya-catering
 • soguk-hava-deposu-referanslar--taze-tarim
 • soguk-hava-deposu-referanslar--the-cake-stop
 • soguk-hava-deposu-referanslar-01
 • soguk-hava-deposu-referanslar-03
 • soguk-hava-deposu-referanslar-04
 • soguk-hava-deposu-referanslar-05
 • soguk-hava-deposu-referanslar-06
 • soguk-hava-deposu-referanslar-07
 • soguk-hava-deposu-referanslar-08
 • soguk-hava-deposu-referanslar-09
 • soguk-hava-deposu-referanslar-10
 • soguk-hava-deposu-referanslar-11
 • soguk-hava-deposu-referanslar-12
 • soguk-hava-deposu-referanslar-13
 • soguk-hava-deposu-referanslar-14
 • soguk-hava-deposu-referanslar-15
 • soguk-hava-deposu-referanslar-16
 • soguk-hava-deposu-referanslar-17
 • soguk-hava-deposu-referanslar-18
 • soguk-hava-deposu-referanslar-19
 • soguk-hava-deposu-referanslar-20
 • soguk-hava-deposu-referanslar-22
 • soguk-hava-deposu-referanslar-23
 • soguk-hava-deposu-referanslar-24
 • soguk-hava-deposu-referanslar-25
 • soguk-hava-deposu-referanslar-26
 • soguk-hava-deposu-referanslar-27
 • soguk-hava-deposu-referanslar-28
 • soguk-hava-deposu-referanslar-29
 • soguk-hava-deposu-referanslar-30
 • soguk-hava-deposu-referanslar-31
 • soguk-hava-deposu-referanslar-32
 • soguk-hava-deposu-referanslar-33
 • soguk-hava-deposu-referanslar-34
 • soguk-hava-deposu-referanslar-35
 • soguk-hava-deposu-referanslar-36
 • soguk-hava-deposu-referanslar-37
 • soguk-hava-deposu-referanslar-38
 • soguk-hava-deposu-referanslar-39
 • soguk-hava-deposu-referanslar-40
 • soguk-hava-deposu-referanslar-41
 • soguk-hava-deposu-referanslar-42
 • soguk-hava-deposu-referanslar-43
 • soguk-hava-deposu-referanslar-44
 • soguk-hava-deposu-referanslar-66
 • soguk-hava-deposu-referanslar-67
 • soguk-hava-deposu-referanslar-hotel-wyndham
 • soguk-hava-deposu-referanslar
Image

Hürriyet Mah Çalıkuşu Cad. Hill Kartal Rezidans Kartal İstanbul

 • dummy+90 216 771 80 90

 • dummy+90 542 646 43 38

 • dummy info@polarco.com.tr

Arama yap