Yüksek enerji tasarruflusoğutma sistemlerisoğuk hava deposusoğuk ürün muhafaza depolarıdonmuş ürün muhafaza depolarıkırmızı et soğuk hava deposutavuk soğuk hava deposuyumurta soğuk hava deposusu ürünleri soğuk deposu süt ürünleri soğuk hava deposudondurma soğuk hava deposuelma soğuk hava deposunar soğuk hava deposu yaş sebze ve meyve deposupatates muhafaza depsuotel ve restaurant soğuk hava depolarınarenciye soğuk hava deposusoğutma sistemlerisoğuk hava deposusoğuk ürün muhafaza depolarıdonmuş ürün muhafaza depolarıkırmızı et soğuk hava deposutavuk soğuk hava deposuyumurta soğuk hava deposusu ürünleri soğuk deposu süt ürünleri soğuk hava deposudondurma soğuk hava deposuelma soğuk hava deposunar soğuk hava deposu yaş sebze ve meyve deposupatates muhafaza depsuotel ve restaurant soğuk hava depolarınarenciye soğuk hava deposusoğutma sistemlerisoğuk hava deposusoğuk ürün muhafaza depolarıdonmuş ürün muhafaza depolarıkırmızı et soğuk hava deposutavuk soğuk hava deposuyumurta soğuk hava deposusu ürünleri soğuk deposu süt ürünleri soğuk hava deposudondurma soğuk hava deposuelma soğuk hava deposunar soğuk hava deposu yaş sebze ve meyve deposupatates muhafaza depsuotel ve restaurant soğuk hava depolarınarenciye soğuk hava deposuPolarco Kalitesi ile

Image

Hassas Kontrollü Klima Nedir

Hassas kontrollu klimaterimi Sıcaklık ve nemin hassas kontrolünün ve yüksek hava filtreleme standartlarının gerekli olduğu uygulamalara kesinlikle gerekli olan, birçok uygulama da kullanılan oldukça geniş bir model yelpazeye sahip sıcaklık ve hatta nem şartlarını yerine getiren iklimlendirme cihazıdır.
Hassas Klima nedir?denildiğinde bunu anlatmak için neden normal klimalardan farklı olduğunu bilmek gerekir.(Hassas İklimlendirme) (CCAC), 70’li yıllarda ilk bilgisayarların çalıştırıldığı odalarda sıcaklık ve bağıl nem ve hava saflığı koşullarını belirli sınırlar içinde tutmak çok zordu ve bunu teknolojik ve gelişmiş özellikleri için uygun çalışma ortamı ayarlamak zorunlu oldu , bu zorunlu istekleri karşılamak için oluşturulmuş sistemlerdir. Birarada bulunan teknolojik-Elektronik Bu cihazların büyük miktarlarda ısı yaydığı ve düzgün çalışmalarının ancak uygun iç ortam iklim koşullarında sağlanabileceği çok açıktır. Bu nedenle Hassas Klima (Hassas İklimlendirme), “konfor” tipi iklimlendirmeden ayrılarak kendine özgü bu isim aldı.Burada belirtmek istediğimiz de Hassas İklimlendirmeyi “konfor” dan ayıran sebepleri gözden geçirmek ve Hassas Klima Nedir sorusuna cevap verebilmektir. Hassas ve konfor tip klimalar arasındaki farklar iki farklı iklimlendirme tipolojisinin hedefleri gösterilerek en anlaşılır şekilde aşağıdaki gibi açıklanabilir.

Hassas Klima Nedir?
Hassas klima nın amacı, işlem gören havanın aşağıdaki parametrelerini kontrol ederek ve katı sınırlar içinde tutarak duyulur ısı yayan elektronik ve diğer tip cihazların doğru çalışmasını sağlamaktır:
sıcaklık
bağıl nem
temizlik
Hassas klima tamamen endüstriyel ürünleri ya da entüstriyel alanda hizmet veren cihazların daha performanslı ve uzun ömürlü olmaları için uygun ortam havasını sağlayan cihazlardır. Hassas Klima nedir? sorusuna en özet cevap bu olabilir aslında, Endüstriyel alanda çalışılan ortam, Çalışan ortam cihazlarının daha yi performanslı ve daha uzun ömürlü çalışması için uygun hava ve nem seviyesini kontrol eden cihazlardır. diyebiliriz.” Özellikle Veri merkezleri yani Data Center, Server odaları, labaratuvarlar, Elektrik panolarının bulunduğu odalar ve büyük AVM lerde kullanılmaktadır. Hassas Klima nedir? sorusuna bir diğer cevap ise; Hassas Klimanın ortamında; İnsan yok veya sınırlı sayıda, Ses/gürültü- duyulur: %90 ila 100 ,Gizlenemezler, açıktadırlar, 365 gün/yıl , Sıcaklık + Bağıl Nem kontrol edilebilir. Yüksek filtrasyon verimliliği (min. G4) , Filtrasyon verimliliği gereksinimi yok.
Konfor Tipi İklimlendirme
Konfor tipi iklimlendirmenin amacı, işlenen havanın sıcaklığını koruyarak ve kontrol ederek iç ortamda yaşayan/çalışan insanların sağlıklı olmasını sağlamaktır. Bağıl nemi kontrol eden bazı klimaların pazara girmesi ancak son zamanlarda gerçekleşmiştir
Hassas Kontrollu Klima Sistemleri
Veri merkezleri için optimize edilmiş olmasına rağmen, Hassas kontrol klima cihazları teknik özellikleri bu birimleri, metoroloji laboratuarları, TV üretim stüdyoları, müzik aletleri depoları , müzeler ve arşivler için kayıt ve koruma odaları, elektrik santrallerinde kontrol odaları, Bilgisayar Odaları iklimlendirme, tıbbi laboratuvar ve temiz oda iklimlendirme ,Ups odası Kliması, Bilgi işlem odası Kliması, Server odası kliması,Sistem odası kliması iklimlendirme, Tekstil laboratuvar kliması,IT odası klima, telekom istasyonları kliması, Data Center Kliması,Laboratuvar kondisyonlama kliması, gibi çeşitli özel uygulamalar için uygun hale getirir. Ve demiryolu kavşakları. Buna ek olarak, bunların uygulamaları çeşitli endüstri alanları için idealdir: optik, elektronik, elektromedikal ekipman, elektrikli veya elektronik ekipman üretimi, müzik aletleri üretimi vb. Veri merkezleri, sistem odaları, müzeler, arşivler, laboratuvarlar, UPS ve pano odaları, elektrik&elektronik ekipman odaları, bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri gibi mahaller insan konforunun ihtiyacından daha farklı tasarım ve iklimlendirme kriterlerine sahiptirler. Çalıştıkları süre boyunca bulundukları alana ısı yayan bu cihaz ve sistemlerde, doğru soğutma sağlanmaması halinde artan ısınma, veri kaybına ve sistemin kısa sürede ömrünü tüketmesine neden olur. Karşımıza çıkan diğer bir faktör olarak, nem miktarında artış, elektronik cihazlarda oksitlenmeye bağlı kayıplar yaratır. Bu sistemler, yoğun ısı üretimi oluşturan ısı kaynaklarını modelleyen ısı kazancı hesabı yapılarak; hassas ve değişken ihtiyaçlara göre programlanarak, devamlılığı garantili olacak şekilde soğutulmalı ve istenen ısıl şartlarda faaliyet göstermesi sağlanmalıdır. Hassas kontrollü klimalar, bu tür mahaller için gerekli sıcaklık ve nem kontrolünü sağlamaya yarayan iklimlendirme cihazlarıdır. Yılda 365 gün ve 24 saat çalışma esasına göre tasarlanan hassas kontrollü klima cihazları, gerekli sıcaklık, nem ve filtrasyonu sağlayarak elektronik ekipmanın çalışma ömrünü ve verimliliğini üst düzeye çıkarır.
Hassas Kontrol Klima Cihazları Şunları Sunar
• Sıcaklık ve nem sıkı kontrolü.
• Klimatizasyon olacak ortamları tasarlamayı kolaylaştıran yüksek soğutma kapasitesi ile maximum peformans oranı.
• Çevrede daha az CO 2 emisyonlarına ve özellikle düşük işletme maliyetlerine dönüşen çok yüksek enerji verimliliği değerleri.
• Seçilebilecek geniş aksesuar yelpazesi sayesinde yüksek esneklik. Hassas Kontrol Klimaların Genel Özellikleri • Çok yüksek EER (Enerji Verimliliği Oranı)
• Isı izolasyonlu, yalıtkan paneller
• Kumanda ve güvenlik cihazları ile komple elektrik panosu
• Grafik gösterimli, kontrol mikroişlemcisi
• Kirli filtre alarmı ile G4 sınıfı verimlilikli hava filtreleri
• Dönüş hava sıcaklık sensörü
• Besleme hava sıcaklık sensörü
• Elektronik EC Fans
• R410A scroll kompresörler
• SMART COOL sistemi ile elektronik genleşme vanaları
• Üç yollu kontrol valfleri
• Yangın varlığı için birimin kapatma sistemi
• RS485 Modbus RTU bağımlı kart
Hassas Klimalar Nerelerde Kullanılır?
Hassas klimalar Hassas kontrol gerektiren mahallerin çoğunu, bilgisayar ve elektronik ekipmanların bulunduğu ve yapıları gereği 7x24 çalışmaları gereken sistem odaları oluşturmaktadır. Sistem odalarının dışında, müzeler, UPS odaları, arşiv odaları laboratuarlar gibi mekanlar da hassas sıcaklık ve nem değerlerini gerektiren mahaller oldukları için bu tarz cihazların kullanılması önerilmektedir. Genel olarak Sistem odası tasarımı ve uygulamalarını sağlarken dikkat edilmesi gerekenleri de şu şekilde özetleyebiliriz. - Sistem odalarını planlamadan evvel elimizdeki donanım envanterine göre oda planı yapmalı ve uygulamalıyız. - İşletmenin ileriye dönük büyüme beklentileri göz önünde bulundurularak alan ve ürün seçimi yapılmalı. - Oda tasarlanmadan önce her türlü Disaster göz önünde bulundurularak planlanmalı. - Odanın her tür ısı değişikliklerini içeriye ve dışarıya hissettirmeyecek malzemeler ile yapılması sağlanmalı - Sistem odasında hassas kontrollü iklimlendirme çözümlerinde soğuk hava koridorları için mümkünse yükseltilmiş döşeme uygulanmalı (min 30 cm). Bunu biraz açacak olursak yeni oluşturulan veya mevcut bir sistem odasında Yükseltilmiş döşeme uygulaması var ise ve bu yükseltilmiş döşeme yüksekliği havanın akışkanlığını, debisini, basıncını etkilemeyecek seviyede ise (min.30 cm), o zaman hassas kontrollü iklimlendirme cihazının önden veya üstten emiş, döşeme altından üfleme modeli önerilmelidir. Böylelikle döşeme altına üflenen soğuk hava menfezler vasıtası ile odadaki cihazlar için gerekli olacak soğutmayı verimli olarak sağlayacaktır. - Yapılacak döşemelerin antistatik özellikli, min.30 dakika yangın dayanımı olan, üstündeki kabinet ve donanım ağırlığını karşılayacak mukavemette olması planlanmalı. - Yükseltilmiş döşeme altı içerideki hava kalitesini değiştirmeyecek epoksi boya uygulaması ile uygulama yapılmalı. - Hassas kontrollü iklimlendirme sistemleri işletmenin bütçesine bağlı olarak yedekli planlanmalı. - İç ortam ünitesi ile dış ortam ünitesi arasındaki mesafenin, iç ünitenin çalışmasını ve performansını etkilemeyecek şekilde ve standartta olmalı sistem odaları ve önemli mahallere konulan cihazların periyodik olarak bakımlarının yapılması sağlanmalı. Unutulmamalıdır ki sistem odalarında kullanılan çoğu aktif cihazlar önden emiş yaparak, arkadan sıcak havayı eksoz etmektedir. Böylelikle cihazların içinde dolaşan hava, ihtiyaç duydukları ve derecesi önceden belirlenmiş soğuk hava olacaktır. Sistem odalarında önerilen ısı değeri 20 ila 22 °C arasındadır. Nem de ise bu oran % 50-55 civarı olmalıdır. Odaların inşai ve altyapılarına paralel olarak üfleme metodları seçilmelidir. Hassas kontrollü iklimlendirme sistemleri endüstriyel tip çözümler sağladığından hata öncesi uyarı sistemi ile donatılmıştır. Sistem oluşabilecek hata öncesi kontrol paneli ile yöneticileri uyarma özelliğine sahiptir. Hatta 3. parti donanım veya yazılıma gerek duyulmaksızın bile oluşabilecek klima hatalarını ilgili kişilere mail veya SMS atacak modülleri kurmak ve sağlamakta mümkün olabilmektedir.
Hassas Klima Seçimi ve Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Hassas klimalar, sabit sıcaklık ve nemde çalışabilen, gerektiğinde nem alabilen yüksek kapasite ve debiye sahip cihazlardır. Duyulur ısı oranları konfor için üretilen cihazlardan farklı olarak 0,9-1 arasındadır. Hassas klima cihazları iki ana üniteden; evaporatör (iç ünite) ve kondenserden (dış ünite) oluşur. İki ünite arasında soğutucu akışkan özelliği sağlayan ozon dostu R410A ve R407C gibi yeni nesil gazlar kullanılır. Belli tolerans aralıklarında nem ve sıcaklığı birlikte sağlayan bir tasarıma sahiptirler. Örneğin sistem odalarında önerilen sıcaklık aralığı 20 ila 22 °C, relatif nem ise % 50-55 RH aralığındadır. Tekstil laboratuvarlarında ise istenen relatif nem oranı %60-80 RH aralığındadır. Sıcaklık +/- 1 °C ve nem +/- %5 RH toleranslarında sabitlenebilmektedir. İnternet üzerinden izlenebilme ve bina otomasyon sistemlerine bağlanabilme özellikleri, sistemin uzaktan izlenebilmesini mümkün kılar. Hassas klimalarHassas klimalar, -30 °C ve +45 °C sıcaklık aralığında rahatlıkla çalışabilir. Hassas klima ile iklimlendirilecek mahallerin, ısı değişikliklerini içeriye ve dışarıya hissettirmeyecek malzemeler ile yapılması sağlanmalıdır. Hassas klimalar için önemli kriterler; optimum soğutma yükü ve kurulu güç, ilk yatırım maliyeti ve işletme maliyeti, homojen sıcaklık ve nem oranının sağlanması için yüksek ısı kaynaklarının mahal içinde homojen dağılımının sağlanmasıdır. Kapasite tayininin, hassas iklimlendirme yapılacak olan mahalin ölçülerine göre değil; ortamdaki ısı yüküne göre yapılması ve ortamda bulunan cihazların ısı yüklerinin doğru belirlenmesi gerekir. İklimlendirilen ortama uygun cihaz kapasitesi belirlendikten sonra, doğru kapasitede cihaz seçilmeli ve homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak hava dağıtım sistemi tasarlanmalıdır. İklimlendirilecek alan ve cihaz seçimi, işletmenin ileriye dönük büyüme beklentileri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Hassas kontrollü iklimlendirme sistemleri yedekli olarak planlanmalı, herhangi bir arıza durumunda yedek klimanın devreye girmesi sağlanmalıdır. Cihazlar, elektrik kesintilerinden sonra, önceki set edilen değerde tekrar çalışacak özellikte olmalıdır. Cihazların, elektromanyetik dalga yaymaması ve çevredeki elektronik cihazlara zarar vermemesi önemlidir. Konfor uygulamalarında olduğu gibi hassas kontrollü iklimlendirme sistemlerinde de en büyük tüketim soğutma esnasında gerçekleşir. İşletme maliyeti düşük, yüksek verimli cihazlar avantaj sağlar. Cihazlarda; fanların EC plug tip, genleşme vanalarının elektronik sürücülü, kompresörlerin DC Inverter teknolojisine sahip olmaları önemlidir. Gelişmiş bir mikroprosesör ile kontrol edilmeleri, alçak ve yüksek basınç değerlerine doğrudan müdahale etme imkanı tanıması, yüksek enerji tasarrufu sağlaması ve zorlu çalışma koşullarında süreklilik sağlaması gerekir. Sistem tasarımında serbest soğutma (free-cooling) altyapısı, cihazın tasarım aşamasında düşünülmeli ve enerji tasarrufu sağlanmalıdır. İç ünite ile dış ünite arasındaki mesafe; performansı etkilemeyecek uzaklıkta, akışkan hızına ve yağ geri dönüşüne uygun çaplarda ve standartlarda, gerekli emniyet tertibatları ile tesis edilmelidir. Mahallerin inşai ve altyapılarına paralel olarak üfleme metodları seçilmelidir. Şartlandırılmış havanın homojen dağılımı ve dağıtım sistemi hassas iklimlendirmede çok önemlidir. Sistem odasının hassas kontrollü iklimlendirme çözümlerinde, soğuk hava koridorları için mümkünse minimum 30 cm yükseltilmiş döşeme uygulanmalı, hassas kontrollü iklimlendirme cihazının önden veya üstten emiş, döşeme altından üfleme modeli seçilmelidir. Bu şekilde döşeme altına üflenen soğuk hava, menfezler vasıtası ile soğutmayı verimli olarak sağlayacaktır. Yapılacak döşemelerin antistatik özellikli, min. 30 dakika yangın dayanımı olan, üstündeki kabinet ve donanım ağırlığını karşılayacak mukavemette olması sağlanmalıdır. Cihazların periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması sağlanmalıdır. Doğru ve periyodik olarak yapılan bakımlar, sistemin daha verimli çalışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
Hassas Kontrollü Klima Müşteri Arama Kriterleri  
Hassas Kontrollü Klima  
Hassas Kontrollü Klimalar  
Hassas Kontrollü Klima Sistemleri  
Hassas Kontrollü Klima Santralleri  
Hassas Kontrolü Klima Cihaz Tipleri  Telekomüniksyon Odaları İçin
Hassas Kontrollü Klimalar  Kalibrasyon,
Hassas Kontrollü Klima  Test ve Tekstil Laboratuvarları İçin
Hassas Kontrollü Klimalar  Ups Odaları İçin
Hassas Kontrollü Klimalar  Güç Merkezleri İçin
Hassas Kontrollü Klimalar  Sistem odaları İçin
Hassas Kontrollü Klimalar  Hassas Klima Sistemleri  Data Center Hassas Klima Sistemleri
Image

7/24 Teknik Servis

Image

Montaj ve Periyodik Bakım

Image

Yedek parça hizmetleri

Image

Finansal hizmetler

Image

Fizibilite çalışması

Image
Image
 • referanslar-akchef
 • referanslar-akin-laboratuvar
 • soguk-hava-deposu-referanslar--algida
 • soguk-hava-deposu-referanslar--ali-onbasi
 • soguk-hava-deposu-referanslar--armada-gida
 • soguk-hava-deposu-referanslar--bta
 • soguk-hava-deposu-referanslar--burger-king
 • soguk-hava-deposu-referanslar--by-pello
 • soguk-hava-deposu-referanslar--dg-catering
 • soguk-hava-deposu-referanslar--dogus-yemek
 • soguk-hava-deposu-referanslar--katsan-ovalette
 • soguk-hava-deposu-referanslar--migros
 • soguk-hava-deposu-referanslar--my-cake-house
 • soguk-hava-deposu-referanslar--nevpat-gida
 • soguk-hava-deposu-referanslar--rafinera
 • soguk-hava-deposu-referanslar--sardunya-catering
 • soguk-hava-deposu-referanslar--taze-tarim
 • soguk-hava-deposu-referanslar--the-cake-stop
 • soguk-hava-deposu-referanslar-01
 • soguk-hava-deposu-referanslar-03
 • soguk-hava-deposu-referanslar-04
 • soguk-hava-deposu-referanslar-05
 • soguk-hava-deposu-referanslar-06
 • soguk-hava-deposu-referanslar-07
 • soguk-hava-deposu-referanslar-08
 • soguk-hava-deposu-referanslar-09
 • soguk-hava-deposu-referanslar-10
 • soguk-hava-deposu-referanslar-11
 • soguk-hava-deposu-referanslar-12
 • soguk-hava-deposu-referanslar-13
 • soguk-hava-deposu-referanslar-14
 • soguk-hava-deposu-referanslar-15
 • soguk-hava-deposu-referanslar-16
 • soguk-hava-deposu-referanslar-17
 • soguk-hava-deposu-referanslar-18
 • soguk-hava-deposu-referanslar-19
 • soguk-hava-deposu-referanslar-20
 • soguk-hava-deposu-referanslar-22
 • soguk-hava-deposu-referanslar-23
 • soguk-hava-deposu-referanslar-24
 • soguk-hava-deposu-referanslar-25
 • soguk-hava-deposu-referanslar-26
 • soguk-hava-deposu-referanslar-27
 • soguk-hava-deposu-referanslar-28
 • soguk-hava-deposu-referanslar-29
 • soguk-hava-deposu-referanslar-30
 • soguk-hava-deposu-referanslar-31
 • soguk-hava-deposu-referanslar-32
 • soguk-hava-deposu-referanslar-33
 • soguk-hava-deposu-referanslar-34
 • soguk-hava-deposu-referanslar-35
 • soguk-hava-deposu-referanslar-36
 • soguk-hava-deposu-referanslar-37
 • soguk-hava-deposu-referanslar-38
 • soguk-hava-deposu-referanslar-39
 • soguk-hava-deposu-referanslar-40
 • soguk-hava-deposu-referanslar-41
 • soguk-hava-deposu-referanslar-42
 • soguk-hava-deposu-referanslar-43
 • soguk-hava-deposu-referanslar-44
 • soguk-hava-deposu-referanslar-66
 • soguk-hava-deposu-referanslar-67
 • soguk-hava-deposu-referanslar-hotel-wyndham
 • soguk-hava-deposu-referanslar
Image

Hürriyet Mah Çalıkuşu Cad. Hill Kartal Rezidans Kartal İstanbul

 • dummy+90 216 771 80 90

 • dummy+90 542 646 43 38

 • dummy info@polarco.com.tr

Arama yap